เตือน! อย่าติดเครื่องเปิดแอร์นอนในรถ อันตรายถึงตายได้

ผบก.นิติเวชวิทยา เผย