แอลกอฮอล์ช่วยได้

แอลกอฮอล์ที่กินนี่หละเป็นสารระเหยที่ทำให้เกิดความเย็น ช่วยคลายความร้อนให้น้องหมาได้ แค่เรานำแอลกอฮอล์มาฉีดกินหรือแอลกอฮอล์บริเวณฝ่าเท้าน้องหมา ซึ่งเป็นบริเวณที่มีต่อมเหงื่ออยู่มากที่สุด หรืออาจทาบริเวณใต้รักแร้ ขาหนีบ จากนั้นให้เปิดพัดลมช่วยในการถ่ายเทความร้อน