เอกชนชี้สภาพอากาศเอื้อปลูกอ้อยปี60/61

3 สมาคมโรงงานน้ำตาล ชี้ สภาพอากาศเอื้อปลูกอ้อยปี 60/61 ชาวไร่ขยายพื้นที่เพาะปลูกรับราคาในเกณฑ์ดี

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ภาพรวมการเพาะปลูกอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 60/61 ที่เริ่มต้นเพาะปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะดีกว่ารอบการผลิตของปี 59/60 เนื่องจากเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ปลูกอ้อย โดยคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อตออ้อย ขณะเดียวกันพบว่า ชาวไร่อ้อยหลายรายเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและลงตออ้อยใหม่เพื่อหวังผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บางรายได้ขยายพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากมองเห็นแนวโน้มราคาน้ำตาลโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยคาดว่า ปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 60/61 จะดีกว่าปีนี้ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 93 ล้านตันอ้อย

ขณะที่ ความคืบหน้าในช่วงปลายฤดูการหีบอ้อยปี 59/60 ของโรงงานน้ำตาล หลังเปิดหีบอ้อยตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ขณะนี้โรงงานน้ำตาลเกือบทั้งหมดได้ปิดหีบแล้ว โดยคาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น ประมาณ 93 ล้านตัน เทียบกับอ้อยที่เข้าหีบในปีก่อนหน้าที่ 94.5 ล้านตันอ้อย อย่างไรก็ตาม คุณภาพผลผลิตอ้อยในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานทุกแห่ง ส่งผลดีต่อผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) เพิ่มขึ้นเป็น 107.9 กิโลกรัม เทียบกับระยะเวลาหีบอ้อยปีก่อนที่มียิลด์อยู่ที่ 104.1 กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 4 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายได้แล้ว 10.0 ล้านตัน สูงกว่าปีก่อนที่ผลิตน้ำตาลทรายได้เพียง 9.8 ล้านตัน

Please follow and like us:
0