หอการค้าไทยประกาศปฏิญญาอยุธยาเคลื่อนศก.

หอการค้าไทยประกาศ’ปฏิญญาอยุธยา’ ร่วมขับเคลื่อน ศก.ปท. ดัน GDP ปี 60 โต 4% ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 ว่า หอการค้าไทยได้ ประกาศ “ปฎิญญาอยุธยา” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยหอการค้าทั่วประเทศ พร้อมร่วมมือตามแนวทางประชารัฐร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒฯที่ยั่งยืน / พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และหอการค้าทั่วประเทศ จะลงมือทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัล มาใช้พัฒนากระบวนการทางธุรกิจไปสู่การค้า และบริการ 4.0 ซึ่งเป็นการค้าและบริการบนระบบอัจฉริยะ

ทั้งนี้ หากดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว คาดว่าจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าและบริการของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ำกว่า 50,000-100,000 ล้านบาท หรือ ช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 0.4-0.7 ต่อปี ซึ่งช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทย ในปี 2560 เติบโตได้ที่ระดับ ร้อยละ 4

Please follow and like us:
0