สินเชื่อระบบแบงก์พาณิชย์ปี59โตต่ำรอบ7ปี

แบงก์ชาติ เผย สินเชื่อระบบแบงก์พาณิชย์ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 2 ต่ำสุดในรอบ 7 ปี

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ปี 2559 ว่า สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2559 ที่ผ่านมา ขยายตัวได้ร้อยละ 2 ลดลงจาก
ปี 2558 ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 4.3 และลดลงต่ำสุดหลังจากปี 2552 ติดลบที่ร้อยละ 1.7 จากวิกฤติทางการเงิน
สหรัฐฯ หรือต่ำสุดในรอบ 7 ปี โดยเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับธุรกิจหันไประดมทุนผ่านตราสารหนี้และหุ้นเพิ่มขึ้นในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการขยายตัวของสินเชื่อนั้น สินเชื่อธุรกิจในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.6 ส่วนหนึ่งจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อกิจการในระหว่างปี

ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL มียอดคงค้าง 3.85 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.8 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเอ็นพีแอลในธุรกิจเอสเอ็มอี ส่งผลให้สัดส่วนเอ็นพีแอลต่อสินเชื่อรวมสิ้นปี 59 อยู่ที่ร้อยละ 2.83 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่อยู่ระดับร้อยละ 2.55

Please follow and like us:
0