กล้วยถือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอม ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Banana และ Plantain กล้วยถือเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นอยู่ใต้ดิน เปฌนพืชที่มีอายุยาวหลายปี กล้วยไม่ชอบพื้นที่ ที่มีน้ำขัง ขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อและการใช้เมล็ด

ประโยชน์ของต้นกล้วย
หลายคนมักเคยได้ยินกันว่า กล้วยมีประโยชน์ทุกส่วนตั้งแต่ใบยันราก ซึ่งก็เป็นความจริง แถมยังเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่มีราคาถูกและหาทานได้ง่าย

ประโยชน์ของรากและลำต้น
นำลำต้นมาทำสมุนไพรแผนโบราณได้
รักษาผิวหนัง ผื่นแดง แผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวก
สามารถนำมาต้มแก้กระหายน้ำได้
ลำต้นเทียม สามารถนำมาทำเป็นเชือก ทำเส้นใยทอผ้า
ลำต้นอ่อน(หยวก)ของกล้วยสามารถใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ได้
ประโยชน์ของก้านกล้วย
นำมาทำเป็นของเล่นได้ (ม้าก้านกล้วย, ปืนก้านกล้วย)
ฝานเป็นเส้นเล็กๆ สามารถนำไปใช้มัดของได้
ประโยชน์ของใบกล้วย (ใบตอง)
ใช้ประดิษของต่างๆ เช่น กระทง, บายศรี
ใช้รองอาหารร้อนในกล่องข้าว
ใช้ห่อขนม ห่อผักสด ห่ออาหาร เพราะใบตองทนความร้อน สามารถใช้กับอาหารต้ม นึ่ง ได้เป็นอย่างดี แถมยังมีกลิ่นหอมด้วย