พาณิชย์เร่งผลักดันมันสำปะหลังออก ตปท.

กระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันมันสำปะหลังออกต่างประเทศ เจรจาการค้าไทย – อินเดียสร้างมูลค่ากว่า 790 ล้านบาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการนำคณะผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายใหญ่ของอินเดีย จำนวน 5 บริษัท มาเจรจาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังจากผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกไทย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สร้างมูลค่าการสั่งซื้อรวมกว่า 790 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าสั่งซื้อทันที 571 ล้านบาท และสั่งซื้อใน 1 ปี อีกกว่า 219 ล้านบาทโดยกระทรวงพาณิชย์ จะมีการสนับสนุนให้มีการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปยังตลาดต่างประเทศให้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ในขณะที่ การค้าระหว่างไทย – อินเดีย ในปี 2559 มีมูลค่ากว่า 7,723 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการส่งออกไปอินเดียมูลค่า 5,154 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้ามูลค่า 2,569 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ

Please follow and like us:
0