ผลไม้มงคลของไทย
ผลไม้ที่นำมาไหว้พระบูชาเทพ คนโบราณมักนิยมเอาชื่อหรือคำพ้องต่างๆเข้ามาเป็นนัยหรือเป็นเคล็ดในการไหว้ ทั้งนี้เพื่อให้รับรู้ถึงความเป็นมงคลในการเซ่นไหว้ คตินี้ไม่เฉพาะแต่ชาวจีนเท่านั้น คนไทยแต่โบราณก็นิยมคตินี้เช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่บรมครูสุนทรภู่ได้รจนาถึง “ต้นไม้มงคล” ที่ควรปลูกในรั้วบ้านตามทิศต่างๆ ซึ่งต้นไม้เหล่านั้นล้วนมีชื่อเรียกขานที่พ้องกับสิ่งที่เป็นมงคลทั้งสิ้น

5 ผลไม้มงคลของไทย

ผลไม้มงคลของไทย
1. ลำไย
เป็นผลไม้มงคล เชื่อกันว่า เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความหวานชื่น สำหรับหนุ่มสาวในงานพิธีมงคลนั้นๆ ลำไยภาษาจีนแปลว่า ดวงตามังกร ซึ่งมังกรเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องเต้เมืองจีน ดังนั้นหมายถึง ความเป็นผู้ที่มีอำนาจ เป็นผู้นำปวงชน และเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ ลำไยคือผลไม้มงคลที่เชื่อว่า เป็นตัวแทนแห่งความรัก ความเป็นผู้นำ และความมีอำนาจวาสนา

ผลไม้มงคลของไทย
2. ลิ้นจี่
เป็นผลไม้ ผิวสวยมีสีแดงสด ทำให้เป็นที่นิยมนำลิ้นจี่ไปใช้ในงานมงคล ซึ่งคนจีนถือว่าเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคง

ผลไม้มงคลของไทย
3. สับปะรด
เป็นผลไม้มงคล ที่คนนิยมนำไปไหว้ในพิธีการต่างๆ เชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความรอบคอบ รอบรู้ในสิ่งต่างๆ ดูแลกิจการงานได้ทั่วถึง สายตากว้างไกล ประดุจดั่งสับปัรดที่มีดวงตารอบตัว สับปะรดคือผลไม้แห่งความมงคลที่เชื่อถือว่า เป็นตัวแทนแห่งความรอบคอบ รอบรู้ สายตากว้างไกล

ผลไม้มงคลของไทย
4. กล้วย
เป็นผลไม้มงคลแห่งการแตกหน่อ แตกสาขา ซึ่งในธรรมชาติของต้นกล้วยนั้น สามารถแตกหน่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่มีวันจบ กล้วยยังเป็นผลไม้แห่งการเชื่อถือในด้านการ มีบริวารมากมาย เฉกเช่นเดียวกับกล้วย 1 เครือที่มีลูกเป็นจำนวนมาก บางคนนิยมรับประทานกล้วยที่มีผลแฝดคู่กัน เพื่อจะได้มีลูกที่คลอดออกมาเป็นลูกแฝด กล้วยคือผลไม้มงคล ที่เชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งการขยายสาขา กิจการ การมีบุตรสืบสกุล มีบริวารมาก

ผลไม้มงคลของไทย
5. ทุเรียน
เป็นผลไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมาก มีเนื้อในที่สวยงาม สีเหลืองดั่งทองคำ ด้วยความฉลาดหลักแหลมของธรรมชาติ จึงได้สร้างเกราะคุ้มกันเนื้อในสีทอง โดยการสร้างหนามแหลมคมรอบตัว เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ มารบกวน ทุเรียนจึงเป็นผลไม้มงคลที่ชื่อว่า เป็นตัวแทนของความฉลาดหลักแหลม เข้มแข็ง สามารถป้องกันตนเองได้