ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล

มกราคม ส้มเขียวหวาน( เพรชบูรณ์)กระจับ พุทรา ลูกตาลอ่อน มะตูม มะขามป้อม ชมพู่มะเหมี่ยว ละมุด ฝรั่ง อ้อย องุ่น แตงโม กล้วยหอม สัปปะรด ส้มเกลี้ยง บีทรูท

กุมภาพันธ์ มะปรางดิบ ตะลิงปลิง ชมพู่ มะตูม ลูกตาลอ่อน องุ่น อ้อย สัปปะรด แตงโม กล้วยหอม มะขามป้อม มะขามเทศ มะดัน

มีนาคม มะม่วงดิบ มะปราง มะม่วงมัน กล้วยน้ำว้า ขนุน กล้วยหอม แตงโม

เมษายน มะม่วงดิบ มะม่วงสุก มะม่วงดิบ ลิ้นจี่ กล้วยหอม แตงโม ลูกว้า ทุเรียน ชมพุ่ ขนุน มะไฟ

พฤษภาคม ทุเรียน ลิ้จี่ ระกำ ขนุน ลูกหว้า เงาะ มะกอดิบ มะม่วงสุก

มิถุนายน กระท้อน มังคุด ทุเรียน มะกอสุก สัปปะรด ระกำ ขนุน เงาะ

ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล

กรกฎาคม ส้มเขียวหวาน น้อยหน่า ส้มโอ ลางสาด มะขามอ่อน แตงไทย ฝรั่ง ลำไย ระกำ มะยม อ้อย สัปปะรด กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก กล้วยไข่

สิงหาคม มะขามอ่อน ส้มโอ ลำไย ฝรั่ง สัปปะรด กล้วยหอม กล้วยไข่ มะเฟือง มะยม ส้มเกลี้ยง

กันยายน มะดัน ส้มโอ ลางสาด มะกอกน้ำ มะยม องุ่น มะขามอ่อน กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ ฝรั่ง ส้มซ่า มะเฟือง สัปปะรด

ตุลาคม ลางสาด ส้มเขียวหวาน ส้มเกลี้ยง ฝรั่ง แห้ว ขนุน สาเก องุ่น มะขามป้อม กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า มะเฟือง กล้วยหอม

พฤศจิกายน ส้มเขียวหวาน(บางมด) ส้มเกลี้ยง มะละกอ ละมุด กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ แตงโม อ้อย องุ่น มะขามป้อม ขนุนอ่อน กระเจี๊ยบ มะกอสุก ส้มซ่า แห้ว ฝรั่ง

ธันวาคม ส้มเขียวหวาน องุ่น อ้อย มันแกว พุทรา กล้วยน้ำว้า ละมุด มะละกอ สัปปะรด แตงโม กระเจี๊ยบ มะขามสุก