ทางหลวงชนบทสำรวจถนนรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว


กรมทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบถนนเสมาฟ้าคราม ลำลูกกาคลอง 2 รองรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบันถนนเสมาฟ้าคราม มีผิวจราจรที่คับแคบมีรถสัญจรเป็นจำนวนมากทำให้ประสบปัญหาจราจรติดขัด โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ทช.จึงได้ดำเนินการสำรวจออกแบบถนนสาย ข3 ถนนเสมาฟ้าคราม ซึ่งได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ สำรวจพื้นที่ ศึกษาผลกระทบด้านการขนส่งและจราจร จัดทำแนวสายทาง รูปแบบโครงการเบื้องต้น ตลอดจนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขยายถนนจาก 2 จราจร เป็น 4-6 ช่องจราจร เขตทาง 30 เมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 รังสิต-นครนายก ผ่านสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปตามถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 บริเวณทางโค้งห่างจากสะพานข้ามคลองสองประมาณ 200 เมตร รวมระยะทางประมาณ 4.451 กิโลเมตร โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของถนนเสมาฟ้าคราม เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รองรับการขยายตัวของโครงข่ายระบบรางรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วง หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 100 ปี ธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็ว

Please follow and like us:
0