ทช.สร้างถนนดันท่องเที่ยวสมุทรสงคราม-เพชรบุรี

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนกว่า 14 กม. เสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกสมุทรสงคราม-เพชรบุรี

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เพื่อใช้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนล่างต่อเนื่องภาคใต้ตอนบนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ ระนอง ซึ่งเป็นที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระตุ้นการลงทุนทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งชุมชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถใช้เป็นเส้นทางโครงข่ายสายรองในการเชื่อมต่อกับถนนสายหลักในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นจึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย บ้านคลองโคน – บ้านบางตะบูน อำเภอเมือง,บ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม,เพชรบุรี เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายให้สมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการแยกจากทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ ถนนพระราม 2ที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 14.386 กิโลเมตร ปัจจุบันผลการดำเนินงานก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 48 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 297.180 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ในบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง เป็นพื้นที่ดินอ่อนมีอัตราการทรุดตัวสูง ดังนั้นรูปแบบในการก่อสร้างกำหนดเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้เสาเข็มในการปรับปรุงโครงสร้างและเสถียรภาพคันทาง เพื่อให้ถนนเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่จะมาใช้เพิ่มขึ้น รวมถึงการลดภาระในการบำรุงรักษาอีกด้วย

Please follow and like us:
0