คค.รับนโยบายยกเลิกรถตู้กระทบเอกชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับนโยบายเปลี่ยนรถตู้เป็นไมโครบัสส่งผลผู้ประกอบการขอยกเลิกสัญญา พร้อมเปลี่ยนทำธุรกิจขนส่งแทน

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ว่า สำหรับความคืบหน้าของโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ ก๊าซ NGV 489 คัน ล่าสุด ขณะนี้ทาง กรมการขนส่งทางบก ได้ทำการตรวจเช็กสภาพโครงสร้างอุปกรณ์ตัวรถการติดตั้งระบบ GPS และทำการจดทะเบียนได้แล้ว 98 คัน เหลืออีก 292 คัน อยู่ระหว่างการจรวจสอบระบบ GPS และการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์ติดตามข้อมูลการรถ ส่วนที่เหลืออีก 99 คัน อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของกรมศุลกากร

ส่วนความคืบหน้าของการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสารณะ ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมนั้น ภายใน 1 – 2 สัปดาห์ จะเชิญผู้ประกอบการที่ให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ เข้ามาหารือทำการชี้แจงในการจัดสรรเส้นทางสำหรับเปลี่ยนมาใช้รถไมโครบัส โดย กระทรวงคมนาคม มีจุดยืนว่าเส้นทางใหม่จะต้องไม่กระทบกับผู้ประกอบการรายเดิม

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าหลังจากที่ กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้ผู้ประกอบการรถตู้เปลี่ยนการใช้รถตู้มาเป็นรถโมโครบัส ปัจจุบันมีผู้ประกอบส่วนใหญ่แสดงความจำนงขอยกเลิกประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะ เพื่อไปให้บริการรถขนส่งสินค้าแทน