ก.อุตฯ ลั่นเดินหน้าแผนปรับโครงสร้างอุตฯ อ้อยและน้ำตาล

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทราย ว่า ขณะนี้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปศึกษาแนวทางดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดไว้ในช่วงฤดูหีบอ้อยปี 2560/61 หรือช่วงสิ้นปีนี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันที่ 16 ก.พ.นี้ จะมีการหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลเพื่อหาบทสรุปแนวทางการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเสนอแนวทางหลักไว้ 2 แนวทาง คือ 1.การกำหนดเพดานขั้นสูงและขั้นต่ำ และแนวทางที่ 2.ลอยตัวให้เป็นไปตามกลไกตลาดโลก ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาทางด้านกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ โดยเฉพาะกรณีหากมีเพดานต่ำสุด/สูงสุดจะทำได้หรือไม่ และกลไกตลาดจะอิงแบบใดที่ต้องหาแนวทางไม่กระทบต่อผู้บริโภคและชาวไร่อ้อย

“เราจะต้องเร่งสรุปแนวทางการปรับโครงสร้างให้ชัดเจนให้กับบราซิลภายในก.พ.นี้ เพราะก่อนหน้าบราซิลได้กล่าวหาไทยต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ว่าอุดหนุนส่งออกน้ำตาลทราย จนเป็นสาเหตุให้ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกตกต่ำ กระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของบราซิล ทำให้มีการเจรจา ซึ่งบราซิลต้องการให้ไทยปรับโครงสร้าง ซึ่งจะรวมถึงการยกเลิกโควตาน้ำตาลด้วยว่าที่สุดเมื่อยกเลิก เราจะกำหนดวิธีใดที่จะไม่กระทบต่อการบริโภคในประเทศให้ขาดแคลน”แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ บราซิลต้องการให้การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย มีการยกเลิกโควตาน้ำตาลที่แยกเป็นการบริโภคในประเทศ หรือโควตา ก. การส่งออกซึ่งบริหารโดย บ.อ้อยและน้ำตาลทรายไทย (อนท.) หรือโควตา ข. 8 แสนกระสอบ และน้ำตาลเพื่อการส่งออกในส่วนที่เหลือจาก 2 ส่วน หรือโควตา ค. ซึ่งบราซิลต้องการให้ไทยยกเลิกระบบโควตา ดังนั้นไทยจำเป็นต้องหาแนวทางบริหารสต๊อกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลน

สำหรับแนวโน้มการหีบอ้อยฤดูผลิตปี 2559/60 ที่เริ่มตั้งแต่ 6 ธ.ค.2559 ที่ผ่านมายอมรับว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบภาพรวมมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีอ้อยเข้าหีบประมาณ 91.05 ล้านตันเล็กน้อย ขณะที่แนวโน้มปริมาณอ้อยในฤดูผลิต 2560/61 คาดจะสูงขึ้นมากจากปริมาณพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ปลูกมันสำปะหลังหันมาปลูกอ้อยจำนวนมากหลังราคามันสำปะหลังตกต่ำ

Please follow and like us:
0