ก.ท่องเที่ยวแจ้งความหลังเว็บไซต์ถูกแฮก

กระทรวงท่องเที่ยวแจ้งความ หลังถูกกลุ่ม แฮกเกอร์ Anonymous โจมตี ทำเว็บไซต์เสียหาย ชี้ มีผลกระทบ ปชช. ธุรกิจ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า วันนี้ได้มอบอำนาจให้ ร.ต.สิงหปิญะ วิชานนะ นิติการชำนาญการ ดำเนินการในเรื่องการแจ้งความ หลังจากเว็บไซต์ของกระทรวงได้ถูกกลุ่มแฮกเกอร์ Anonymous โจมตี ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถือเป็นการละเมิดระบบข้อมูลของส่วนราชการ อาจทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบ เพราะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 21.32 น. จำเป็นต้องปิดระบบชั่วคราว และจากนี้ไปจะมอบหมายให้ ไทยเซิร์ต (ThaiCERT GMS : Government Monitoring System) เข้ามาร่วมวางมาตรการกับกระทรวงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวขึ้นในอนาคต ซึ่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อประชาชนและธุรกิจโดยทั่วไป ฉะนั้นต้องรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง ของระบบข้อมูลให้เป็นอย่างดี

Please follow and like us:
0