การท่าเรือฯปลื้มผลงานไตรมาสแรกปีงบ60

ผอ.การท่าเรือฯ เผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมขยายตัวดีเทียบจากปีก่อน คาด เศรษฐกิจโลกโต 3.4%

ร.อ.สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า ท่าเรือกรุงเทพฯ เรือเทียบท่า 750 เที่ยว ลดลง 6.4% สินค้าผ่านท่า 5.241 ล้านตัน ลดลง 0.5% ตู้สินค้าผ่านท่า 0.377 ล้าน ทีอียู ลดลง 1.9% แหลมฉบังเรือเทียบท่า 3,290 เที่ยว เพิ่มขึ้น 4.5% สินค้าผ่านท่า 21.013 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.0% ตู้สินค้าผ่านท่า 1.917 ล้าน ทีอียู เพิ่มขึ้น 9.5% ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เรือเทียบท่า 581 เที่ยว ลดลง 30.3% สินค้าผ่านท่า 46,608 ตัน ลดลง 2.4%ท่าเรือเชียงของ เรือเทียบท่า 191 เที่ยว ลดลง 17.7% สินค้าผ่านท่า 19,015 ตัน ลดลง 7.9% ท่าระนองเรือเทียบท่า 53 เที่ยว ลดลง 32.1% สินค้าผ่านท่า 9,113 ตัน ลดลง 80.8%

สำหรับปี 2560 เศรษฐกิจโลกยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายการคลังและนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย แต่ความไม่แน่นอนจากทั้งปัญหาหนี้สะสมทั่วโลก และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจทำให้เศรษฐกิจโลกไม่เติบโตตามที่คาดไว้ได้ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ดีขึ้นในปี 2560 โดยจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.4 มีเพียงประเทศในยุโรปและจีนเท่านั้นที่ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีการคาดการณ์ว่าการค้าทางทะเลและอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลจะขยายตัวได้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา กทท. มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าในทุกด้าน โดยเรือเทียบท่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 สินค้าผ่านท่าขยายตัวร้อยละ 6.9 และตู้สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 คาดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ กทท. จะมีตู้สินค้าผ่านทั้งสิ้นประมาณ 9.0 ล้าน ทีอียู

Please follow and like us:
0