กรมเจ้าท่าหารือยกระดับเรือคลองแสนแสบ


กรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ยกระดับความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้ประชาชน

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่ายกระดับความปลอดภัยการให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบให้สูงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ห้ามมีผู้โดยสารยืนบริเวณที่จัดไว้สำหรับผู้โดยสารนั่ง ให้ยืนได้บริเวณที่ว่างท้ายเรือ ตามความสามารถรับน้ำหนักของเรือ ทั้งนี้เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ได้หารือกับผู้ประกอบการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน ได้แก่

1. เสริมเรืออกจากท่าเรือต้นทาง ในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่างเวลา 07.30 – 08.35 น. และ 17.50 – 18.35 น. ให้ถี่มากยิ่งขึ้นและจัดเรือเสริมเฉพาะท่าเรือที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นท่าต้นทาง

2. ในช่วงเวลาเร่งด่วนให้เรือเปล่าวิ่งตรงกลับมายังท่าต้นทางที่กำหนดไว้

3. เรือที่ปล่อยจากท่าเรือต้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วนจะรับผู้โดยสารร้อยละ 70 เพื่อให้มีพื้นที่รองรับผู้โดยสารในท่าเรือถัดไป

โดยผลจากการปรับการเดินเรือดังกล่าวทำให้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สามารถบริหารการขนส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่มีผู้โดยสารตกค้างหรือรอเรือนานเกินสมควร และสำหรับมาตรการปล่อยเรือคาดว่าภายใน 1 สัปดาห์จะสามารถปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้กรมเจ้าท่ายังได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยต่างๆ เช่น กำหนดความเร็วการเดินเรือไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำท่าเรือ

Please follow and like us:
0