กรมทางหลวงแจ้งปิดพหลโยธินกม.99

กรมทางหลวง ปิดถนนพหลโยธิน กม.99 ช่วงพื้นที่ จ.สระบุรี 1 ช่องจราจร เตรียมทำการก่อสร้างตอม่อ ‘มอเตอร์เวย์’ สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา

กรมทางหลวง โดย โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ตอนทางแยกต่างระดับสระบุรี แจ้งว่าทางผู้รับจ้างโดยบริษัท อิตาเลียนไทย จะดำเนินการยกแบริเออร์ปูนขึ้นวางบนถนนพหลโยธินทั้งขาขึ้นและล่องช่องทางขวา กม.99 เป็นระยะทางวางแบริเออร์ 300 เมตร เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการสร้างตอม่อถนนมอเตอร์เวย์ ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2560 – เดือนเมษายน 2560 โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ จากนั้นก็จะคืนพื้นที่การจราจรให้ใช้ได้ปกติ

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวในระยะนี้ จะทำให้ถนนพหลโยธินทั้งขาขึ้นและขาล่อง เสียช่องทางจราจรเลนขวาสุดไปฝั่งละ 1 ช่องทาง คงเหลือช่องทางให้รถวิ่งสัญจรได้ไป – กลับ ด้านละ 4 ช่องทาง ทางด่วน 2, ทางขนานอีก 2 ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ไม่ได้รับความสะดวก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ดังนั้น จึงขอแนะสำหรับผู้ที่ต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวดังนี้ หากเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสระบุรี ให้เบี่ยงออกทางขนานที่ กม. 96, ถ้าวิ่งเข้ากรุงเทพฯ ให้เบี่ยงออกทางขนานที่ กม.100 เพราะถ้าหากใช้ช่องทางด่วนการจราจรอาจหนาแน่น

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายอำนวยความปลอดภัย ป้ายแนะนำทางเลี่ยงไว้ล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางแล้ว พร้อมทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ของผู้ใช้ทาง

Please follow and like us:
0